Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila ali premikanju pri nizki hitrosti (v primeru prometnega zastoja, zaustavitve pred semaforjem itd.), odvisno od vozila. Na instrumentni plošči se vklopi opozorilna lučka .

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

Če kontrolna lučka utripa in se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal«, zavorni pedal ni dovolj pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

Če opozorilna lučka utripa in se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Prestavite v nevtral«, morate prestavno ročico premakniti v nevtralni položaj;

in

- pedal sklopke ni pritisnjen;

in

- hitrost vozila je manjša od približno 5 km/h.

Pri vseh vozilih:

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M;

ali

- Zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava N in parkirna zavora je sproščena;

ali

- Parkirna zavora je ponovno zategnjena, vključena je prestava P ali N z zategnjeno parkirno zavoro;

ali

- vključena je prestava R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen;

ali

- v ročnem načinu se vklopijo stikala za spreminjanje hitrosti.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti): OBVEZNO zaustavite motor ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Vklopljena je funkcija »AUTOHOLD« FUNKCIJA »AUTOHOLD«, zavorni pedal se lahko sprosti, stanje pripravljenosti motorja pa se lahko vzdržuje.

Za izhod iz stanja pripravljenosti motorja pritisnite pedal za plin, pri tem pa naj bo zavorni pedal sproščen.

Za ročne menjalnike:

- ob odpiranju voznikovih vrat, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- pri odpenjanju voznikovega varnostnega pasu, brez vklopljenega prestavnega razmerja in s sproščenim pedalom sklopke;

ali

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava, lahko pride do prekinitve ponovnega zagona.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje akumulatorja;

- »Prioriteta Termo-udobnost« za prednostno razvrstitev klimatske naprave;

- »Prednost motor v teku« za prednostno delovanje motorja.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka , ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje akumulatorja;

- »Prioriteta Termo-udobnost« za prednostno razvrstitev klimatske naprave;

- »Prednost motor v teku« za prednostno delovanje motorja.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, za samodejni ponovni zagon motorja pritisnite stikalo 1.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in vklopi se opozorilna lučka za zagon 1.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in izklopi se stikalo 1.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Motnje delovanja

Ko se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in se vklopi stikalo 1, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

SPOZNAVANJE SISTEMA STOP & START