KONTROLNE LUČKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Instrumentna plošča AB ali C: sveti, ko je kontakt vklopljen. Pritisnite, ali dvignite stikalo 1 tolikokrat, kot je potrebno za nastavitev jakosti.

V nekaterih primerih opozorilno lučko spremlja sporočilo na instrumentni plošči.

Opozorilna lučka © pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika pooblaščene servisne mreže za svoje vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

š Kontrolna lučka pozicijskih luči

á Kontrolna lučka dolgih luči

k Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

Kontrolna lučka levih smerokazov

˜ Kontrolna lučka desnih smerokazov

å Smerokaz airbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

® Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Prižge se istočasno z drugimi lučkami in/ali s sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

D Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ú Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

À Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo normalen, to ni vzrok vklopa opozorilne lučke.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

U Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilo sistema »AUTOHOLD« FUNKCIJA »AUTOHOLD«

© Opozorilna lučka

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Lahko se prižge istočasno z drugimi opozorilnimi lučkami, ali sporočili na instrumentni plošči. Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Opozorilna lučka

Če med vožnjo sveti rdeče in jo spremlja kontrolna lučka ®, morate za svojo varnost zaustaviti vozilo takoj, ko vam to dovoljujejo prometne razmere. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte ponovno. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže. Če med vožnjo sveti rumeno in jo spremlja opozorilna lučka ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže. Do takrat pa vozite previdno.

Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

} Opozorilna lučka zategnjene ročne zavore ali samodejne parkirne zavore PRESTAVNA ROČICA, ROČNA ZAVORA AVTOMATSKA PARKIRNA ZAVORA

 Indikatorji spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor), ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI.

Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Opozorilna lučka odprtih vrat

x Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev POSEBNOSTI VOZIL Z BENCINSKIM MOTORJEM POSEBNOSTI VOZIL Z DIZELSKIM MOTORJEM: filter sajastih delcev

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov POSODA ZA REAGENT

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH.

É Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka kaže, da so vključene ogrevalne svečke.

Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Ä Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri opremljenih vozilih se ta lučka vklopi ob zagonu motorja in, odvisno od vozila, ob izklopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START, nato pa se izklopi.

- Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

- Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA.

L Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Zasveti oranžno, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se lučka med vožnjo obarva oranžno in se oglasi zvočni signal, čimprej dolijte gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Lučka načina ECO

Vklopi se, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Kontrolna lučka prostega teka

NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Ô Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine

Osvetli se modro, ko vključite kontakt ali zaženete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in kontrolna lučka ponovno zagoreti modro. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ð Kontrolna lučka omejevalnika hitrosti OMEJEVALNIK HITROSTI

Ï Opozorilna lučka regulatorja hitrosti REGULATOR HITROSTI

Opozorilna lučka prilagodljivega regulatorja hitrosti Stop and Go PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč FUNKCIJA STOP AND START

Ó Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Vklopi se, ko je treba pritisniti zavorni pedal SAMODEJNI MENJALNIK, ELEKTRONSKA ROČICA.

Kontrolna lučka za samodejno parkiranje SAMODEJNO PARKIRANJE

Opozorilna lučka za preveliko hitrost PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

Opozorilna lučka sistema za pomoč za ohranjanje voznega pasu POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

 (Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

Prikaz v nadaljevanju opisanih informacij JE ODVISEN OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN POSAMEZNEGA TRŽIŠČA.

Na prikazovalniku D

Sovoznikova Airbag ON VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani

¹ Sovoznikova Airbag OFF VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani

ß Opozorilne lučke za nepripete varnostne pasove VARNOSTNI PASOVI