PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna plošča A

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik hitrosti 1

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Merilnik vrtljajev 2

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Indikator načina vožnje 3 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 4 POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Potovalni računalnik 5 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 6

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Informacije potovalnega računalnika in multimedijskega sistema 7

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacija itd.) ali informacije potovalnega računalnika.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator temperature hladilne tekočine 9

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 9 pred območjem 8.

Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila.

Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Indikator količine goriva 10

Ko je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in oglasi se zvočni signal.

Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta.

Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik hitrosti 11

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Indikator načina vožnje 12 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Indikator temperature hladilne tekočine 14

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 14 pred območjem 13.

Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila.

Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik vrtljajev 15

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Izbran način vožnje 16 MULTI-SENSE

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 17 POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja

Območje potovalnega računalnika 18 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Informacije multimedijskega sistema 19

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Predvideno število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 20

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Indikator količine goriva 21

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi oranžna kontrolna lučka M na indikatorju, ki jo spremlja zvočni signal.

Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Smerokazi 22

Kontrolna lučka 23 KONTROLNE LUČKE

Kontrolna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik 24 OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

Kontrolna lučka sistema varnostne blazine 25 DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

Kontrolna lučka za nujno zaustavitev 26 KONTROLNE LUČKE

Kontrolna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu 27 POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

Kontrolna lučka za parkirno zavoro ali samodejno parkirno zavoro 28 PRESTAVNA ROČICA, ROČNA ZAVORA AVTOMATSKA PARKIRNA ZAVORA

E-Tech hibridna različica

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta.

Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

»230 V« preostanek nivoja napolnjenosti pogonske baterije 29

Nizek nivo napolnjenosti pogonske baterije

V primeru ekstremne uporabe pri nizki hitrosti lahko raven napolnjenosti pogonske baterije doseže nizko raven.

Opozorilna lučka 30 zasveti v rumeni barvi in vas opozarja.

Zmogljivost električnega motorja je omejena, kar zagotavlja pravilno delovanje hibridnega sistema E-Tech , dokler raven napolnjenosti baterije ne doseže zadostne ravni.

Izberite mirnejši slog vožnje ali zaustavite vozilo, če je to mogoče, pri čemer ne izklopite kontakta, dokler spet ne zasveti opozorilna lučka 30 v modri barvi.

Prag neizbežne zaustavitve

V primeru ekstremne in daljše uporabe vozila (npr. vleka ali terenska vožnja po strmih klancih) pri hitrosti pod 10 km/h lahko nivo napolnjenosti doseže prag za neposredno zaustavitev.

Zasliši se pisk in pojavi se rdeča opozorilna lučka .

Če nivo napolnjenosti še naprej pada, vrednost dosega z električnim delovanjem ne bo več prikazana.

Če je mogoče, vozilo ustavite, ko prometne razmere to dopuščajo.

Motor naj bo vklopljen, dokler opozorilne lučke ne izginejo.

To je potrebno storiti za polnjenje pogonske baterije.

Opozorilna lučka načina električnega delovanja 31

Prikaz samo, ko vozilo poganja le pogonska baterija.

Sporočilo označuje, da je vozilo pripravljeno na vožnjo 32

Sporočilo READY se pojavi ob vklopu kontakta in izgine, ko hitrost vozila preseže 5 km/h.

Merilnik hitrosti 33

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Indikator prtetoka energije 34 E-TECH VOZILA S HIBRIDNIM SISTEMOM: delovanje

Merilnik polnjenja 35 NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO

Izbran način vožnje 36 MULTI-SENSE

Območje potovalnega računalnika ali območje multimedijskih informacij 37

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 38

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih POTOVALNI RAČUNALNIK: parametri potovanja.

Indikator količine goriva 39

Ko je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in oglasi se zvočni signal.

Ne glede na preostanek nivoja napolnjenosti pogonske baterije, rezervoar goriva napolnite čim prej.

Če v vozilu povsem zmanjka goriva, napolnite rezervoar z najmanj 8 litri goriva.

V nasprotnem primeru hibridni način ostaja nedostopen.

Prikaz temperature motorja z notranjim zgorevanjem 41

Pritisnite 43 stikalo za dostop do sistema »Vozilo« 40, nato pritisnite stikalo 3 ali 4, dokler se ne prikaže 41.

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instrumentne plošče opozori, če je dosežen minimalen nivo olja. NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno.

Prvo opozorilo izbrišete tako, da pritisnete stikalo 42 »OK«.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila brez zaslona multimedijskega sistema

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 43 tolikokrat, da boste lahko izbrali sistem »Nastavitve« 47;

- pritiskajte krmilnik 44 ali 45, da odprete »Nastavitve vozila«, nato pritisnite stikalo 42 »OK«;

- pritiskajte krmilnik 44 ali 45, da odprete »INSTRUMEN.PLOŠČA«, nato pritisnite stikalo 42 »OK«;

- pritiskajte krmilnik 44 ali 45, da odprete »Enota: km/h« (ali po potrebi »Enota: mph«), nato pritisnite stikalo 42 »OK«;

- pritisnite stikalo 46 za vrnitev v prejšnji meni.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za informacije glede izbire enote glejte navodila za multimedijsko opremo.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.