POSEBNOSTI DIZELSKIH IZVEDENK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vrtljaji dizelskega motorja

Sistem za vbrizgavanje goriva pri dizelskih motorjih ne dovoljuje prekoračitve števila vrtljajev motorja, ne glede na vključeno prestavo.

Če se prikaže sporočilo »Preverite sistem anti-polucije« skupaj z opozorilnima lučkama Ä in ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže vozila.

Med vožnjo se lahko izjemoma pojavi belo dimljenje glede na kakovost uporabljenega goriva.

Slednje je posledica samodejnega čiščenja filtra sajastih delcev in ne vpliva na obnašanje vozila.

Prazna posoda za gorivo

Ko ste napolnili povsem izpraznjeno posodo za gorivo, morate ponovno vzpostaviti krogotok goriva: POSODA ZA GORIVO nato znova zaženite motor.

Nalepka za motnost dima motorja

Informacije lahko najdete 1 na nalepki A, prilepljeni v motornem prostoru ali, odvisno od vozila, na identifikacijski ploščici vozila PLOŠČICE ZA IDENTIFIKACIJO VOZILA.

1 Emisije dizelskega izpuha.

Priporočila za zimski čas

Da bi se izognili motnjam v zimskem času:

- pazite na to, da bo akumulator vedno dovolj napolnjen;

- pazite, da se nivo plinskega olja v posodi ne zniža preveč, saj se v takem primeru vodni hlapi v posodi kondenzirajo in nabirajo na dnu posode.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obdelavi izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka , ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti.

V ta namen ob vklopu opozorilne lučke nadaljujte z vožnjo v skladu s prometnimi razmerami in omejitvijo hitrosti, dokler se opozorilna lučka ne izklopi. Če je mogoče, zagotovite, da se število vrtljajev motorja ne spusti pod 2000 vrt/min.

Opozorilna lučka naj bi se izklopila po 10 do 20 minutah. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Prikaz lučke na instrumentni plošči je lahko povezan s povečanim številom vrtljajev motorja in delovanjem hladilnega krogotoka ter opozarja na potrebo po čiščenju filtra sajastih delcev.

Opomba: opozorilna lučka se lahko znova prižge, če niso izpolnjeni vozni pogoji za čiščenje filtra. Če vozilo zaustavite ali se število vrtljajev motorja spusti pod 2000 vrt/min pred izklopom opozorilne lučke, bo verjetno potrebno postopek ponoviti.

Če se filter nasiči, se bosta opozorilna lučka © in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka vklopili na instrumentni plošči, spremljalo ju bo sporočilo »Preverite vbrizgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Če se vklopita opozorilna lučka ® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka skupaj s sporočilom »Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Za enostavnejšo regeneracijo filtra sajastih delcev opravite daljšo vožnjo (dolgo vsaj 20 minut) po glavnih cestah na vsakič 200 prevoženih kilometrov.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.