PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna plošča A

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Prikaz instrumentne plošče lahko po želji prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik hitrosti 1

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Merilnik vrtljajev 2

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 3 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 4 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 5

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri.

Informacije multimedijskega sistema 6

Odvisno od vozila lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator načina vožnje 7 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Indikator temperature hladilne tekočine 8

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 8 pred območjem 9. Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Indikator količine goriva 10

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi rumena opozorilna lučka M na indikatorju in zasliši zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča B

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Indikator temperature hladilne tekočine 11

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 11 pred območjem 12. Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik hitrosti 13

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Vklopi se takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler hitrost vozila presega 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 14

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Indikator načina vožnje 15 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Informacije multimedijskega sistema 16

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 17

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri.

Števec skupno prevoženih kilometrov 18 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 19 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Indikator količine goriva 20

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi oranžna opozorilna lučka M na indikatorju in zasliši zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča C

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila z zaslonom multimedijskega sistema glejte navodila za opremo.

Za vozila brez zaslona multimedijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Merilnik vrtljajev 21

(skala x 1000)

Indikator temperature hladilne tekočine 23

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 23 pred rdečim območjem 22. Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila. Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Potovalni računalnik 24

POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 25

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih.

POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 26

POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Indikator načina vožnje 27 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Merilnik hitrosti 28

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Vklopi se takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler hitrost vozila presega 120 km/h.

Indikator količine goriva 29

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča D

Vklopi se ob vklopu kontakta.

Ob prižigu nekaterih opozorilnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z različnimi barvami po svoji izbiri.

Za vozila, opremljena z navigacijskim sistemom, glejte navodila za uporabo opreme.

Vozila brez navigacijskega sistema MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik hitrosti 30

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Indikator načina vožnje 31 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Indikator temperature hladilne tekočine 33

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 33 pred območjem 32.

Temu področju se lahko približa samo pri “intenzivni” uporabi vozila.

Nevarno postane, če se prižge opozorilna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči, ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik vrtljajev 34

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Izbran način vožnje 35 MULTI-SENSE

Števec skupnega števila prevoženih kilometrov 36 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Območje potovalnega računalnika 37 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Informacije multimedijskega sistema 38

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 39

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri.

Indikator količine goriva 40

Če je nivo na minimalni vrednosti, se vklopi oranžna kontrolna lučka M na indikatorju, ki jo spremlja zvočni signal.

Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Smerokazi 41

Opozorilna lučka 42 KONTROLNE LUČKE

Opozorilna lučka za nezadostno napolnjenost pnevmatik 43 OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

Opozorilna lučka sistema varnostne blazine 44 DODATNI SISTEMI VAROVANJA NA PREDNJIH SEDEŽIH

Opozorilna lučka za nujno zaustavitev 45 KONTROLNE LUČKE

Opozorilna lučka zaznavanja voznikovih rok na volanu 46 POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU SISTEM ZA POMOČ PRI VOŽNJI PO AVTOCESTI IN V PROMETNEM ZAMAŠKU

Opozorilna lučka za parkirno zavoro ali samodejno parkirno zavoro 47 PRESTAVNA ROČICA, ROČNA ZAVORA SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

Prikazovalnik na vetrobranskem steklu 48

Prikazovalnik povzema informacije o vožnji in navigaciji z instrumentne plošče in zaslona multimedijskega sistema.

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, se postavi ob zagonu motorja in pospravi ob zaustavitvi motorja.

Nekatere nastavitve lahko prilagodite prek zaslona multimedijskega sistema.

Glejte navodila za multimedijsko opremo.

Nastavitev višine prikaza informacij na prikazovalniku

Glede na položaj pri vožnji lahko dvignete ali spustite prikaz informacij na prikazovalniku.

Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

Nastavite lahko osvetlitev (dnevni ali nočni način):

- samodejno: svetlost se bo spreminjala glede na raven osvetlitve okolja;

- ročno: osvetlitev se samodejno preklopi pri vklopu/izklopu luči.

V obeh primerih se dnevni način spreminja glede na svetlobo iz okolice.

Prikazovalnika na vetrobranskem steklu ne smete na silo ročno odpirati/zapirati.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Na dobro vidnost informacij lahko vplivajo:

- položaj sedeža;

- predmet, odložen na postavljenem prikazovalniku;

- polarizacija pri nekaterih steklih za očala;

- slabe vremenske razmere (dež, sneg, zelo močno sonce ...).

Če informacije na instrumentni plošči in prikazovalniku na vetrobranskem steklu/zaslonu multimedijskega sistema niso skladne, glejte informacije, prikazane na instrumentni plošči.

Motnje delovanja

V primeru težav pri delovanju (prikazovalnik se ne postavi ob zagonu motorja ali se pospravi pri delujočem motorju zaradi udarca s predmetom):

- ustavite/zaženite motor;

ali

- na zaslonu multimedijskega sistema spremenite nastavitve za postavitev prikazovalnika.

Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ne glede na to, ali je prikazovalnik postavljen ali pospravljen, se noben predmet ne sme položiti nanj ali njegovo mesto.

Za čiščenje prikazovalnika ne uporabljajte topil, čistil ali grobih krp.

Uporabljajte zgolj krpice iz mikrofibre.

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instrumentne plošče opozori, če je dosežen minimalen nivo olja. NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno.

Prvo opozorilo izbrišete tako, da pritisnete stikalo 52 »OK«.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Vozila, ki niso opremljena z multimedijskim zaslonom in so opremljena z instrumentno ploščo A, B ali C

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 49 tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo« 53;

- pritiskajte krmilnik 50 ali 51, da odprete »Nastavitve«, nato pritisnite stikalo 52 »OK«;

- ponovite postopek za dostop do možnosti »INSTRUMEN.PLOŠČA« in nato do možnosti »Enote«.

Instrumentna plošča v miljah (nadaljevanje)

(možnost preklopa na km/h)

Vozila, ki niso opremljena z multimedijskim zaslonom in so opremljena z instrumentno ploščo D

- Ko je kontakt izklopljen, pritisnite stikalo 49 tolikokrat, da boste lahko izbrali sistem »Nastavitve« 54;

- pritiskajte krmilnik 50 ali 51, da odprete »Nastavitve vozila«, nato pritisnite stikalo 52 »OK«;

- pritiskajte krmilnik 50 ali 51, da odprete »INSTRUMEN.PLOŠČA«, nato pritisnite stikalo 52 »OK«;

- pritiskajte kontrolnik 50 ali 51, da odprete »Enota: km/h« (ali po potrebi »Enota: mph«), nato pritisnite stikalo 52 »OK«.

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema.

Za izbiro enote glejte navodila za multimedijsko opremo.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila multimedijskega sistema.