POSODA ZA GORIVO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uporabna prostornina posode za gorivo:

- Približno 50 litrov za vozila z bencinskim motorjem;

- približno 49 litrov za vozila s štirimi vrati in dizelskim motorjem;

- približno 45 litrov za vozila s petimi vrati in karavane z dizelskim motorjem.

Ko je vozilo odklenjeno, odprite pokrov 2, pritisnite območje A in ga nato spustite ali pritisnite gumb na armaturni plošči 1 (odvisno od vozila). Vratca 2 se priprejo.

Loputa 3 je vgrajena v nalivno cev.

Glede nalivanja goriva glejte podpoglavje »Nalivanje goriva« na naslednji strani.

Pri zapiranju jih z roko potisnite do konca.

Kakovost goriva

Uporabljajte kakovostno gorivo, ki po kakovosti ustreza normam in predpisom v vaši državi in je obvezno v skladu z navodili, ki so navedena na nalepki, nameščeni na vratcih 2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Nikoli s prsti ne pritiskajte na loputo 3.

Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.

Vrste goriva v skladu z evropskimi standardi, s katerimi so združljivi motorji vozil, prodajani v Evropi: glejte razpredelnico TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Vozila z dizelskim motorjem

Obvezno uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza oznakam na nalepki na notranji strani vratc 2.

Vozila z bencinskim motorjem

Obvezno uporabite neosvinčeni bencin. Oktansko število (RON) mora ustrezati oznakam na etiketi, ki se nahaja na vratcih 2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Nalivanje goriva

Ko je kontakt prekinjen, vstavite pištolo, da odprete ventil 3, in jo potisnite do konca, preden sprožite polnjenje posode (nevarnost brizganja).

Zadržite pištolo v tem položaju, dokler nalivanje ni končano.

Potem ko se nalivanje prvič samodejno prekine, ga lahko sprožite še največ dvakrat. V posodi mora namreč ostati nekaj prostora za hlape goriva.

Pri nalivanju goriva pazite, da v posodo za gorivo ne pride voda. Loputa 3 in njen obod morata biti čista.

Vozila z bencinskim motorjem

Uporaba osvinčenega bencina lahko uniči dele sistema proti onesnaževanju, lahko pa ima za posledico tudi odvzem garancije. Da bi se izognili nalivanju osvinčenega bencina, je nalivno grlo posode za gorivo zoženo in opremljeno s posebnim varnostnim sistemom, ki omogoča le uporabo pištole za nalivanje neosvinčenega bencina (na črpalki).

Če želite doliti gorivo, mora biti motor ustavljen (in ne samo v stanju pripravljenosti v primeru, da je vozilo opremljeno s funkcijo Stop and Start): kontakt morate izklopiti. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ VKLOP IN IZKLOP MOTORJA: vozilo s kartico.

Obstaja nevarnost požara.

Dizelskega goriva ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali E85), niti v majhnih količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte reagenta, sicer lahko poškodujete motor. POSODA ZA REAGENT.

Če želite gorivu dodati aditiv, uporabite izdelek, ki ga je odobril naš tehnični oddelek.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Prazna posoda goriva pri vozilih z dizelskim motorjem

Vozila s ključem/daljinskim upravljalnikom

- Kontaktni ključ postavite v položaj »ON« 2 STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ in počakajte nekaj minut, preden omogočite odzračevanje tokokroga goriva;

- zasukajte ključ v položaj »START« 3. Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

- Če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vozila s kartico

Ko je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb za zagon 4 in pri tem ne pritiskajte pedalov. Pred zagonom nekaj minut počakajte. To omogoča odzračevanje krogotoka goriva. Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

Če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vsakršna dela ali spremembe na sistemu za dovajanje goriva (računalniki, kabli, krogotok goriva, vbrizgalne šobe, zaščitni pokrovi ...) so strogo prepovedana zaradi tveganja, ki ga predstavljajo z vidika vaše varnosti (in jih sme izvajati le usposobljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo).

Trdovraten vonj po gorivu

V primeru trdovratnega vonja po gorivu:

- ustavite vozilo v skladu s prometnimi razmerami in izključite kontakt;

- vključite varnostne utripalke, vsi potniki naj izstopijo iz vozila in se oddaljijo od prometnega območja;

- pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.