Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Normalno je, da vsak motor porabi določeno količino olja za mazanje in hlajenje svojih delov. Zato je včasih treba doliti nekaj olja tudi med dvema rednima zamenjavama.

Če je po končani fazi utekanja vozila treba doliti več kot 0,5 litra olja na prevoženih 1000 km, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pogostnost preverjanja nivoja: redno preverjajte nivo olja, vsekakor pa pred vsako daljšo vožnjo, da se izognete morebitnim poškodbam motorja.

Odčitavanje nivoja olja

Nivo olja morate odčitavati, ko vozilo stoji na ravnih tleh in po daljšem mirovanju motorja.

Za ugotavljanje natančnega nivoja olja in preverjanje, da ni presežen maksimalen nivo (nevarnost okvare motorja), je treba obvezno uporabljati merilno palico.

Odvisno od vozila prikazovalnik na instrumentni plošči opozarja samo na minimalen nivo olja.

- Potegnite ven merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken;

- vtaknite merilno palico v cevko do nastavka na palici; pri motorjih, ki so opremljeni z »merilno palico s pokrovčkom« C, mora biti pokrovček popolnoma privit;

- ponovno izvlecite merilno palico;

- preverite nivo: nivo olja ne sme biti nikoli pod oznako »MINI« A ali segati nad oznako »MAXI« B.

Potem, ko ste preverili nivo, ponovno potisnite merilno palico do konca oziroma popolnoma privijte merilno palico s pokrovčkom.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ VKLOP IN IZKLOP MOTORJA: vozilo s kartico.

Dolivanje motornega olja

Uporabite lij ali zaščitite odprtino za nalivanje, da preprečite uhajanje olja na vroče predele motornega prostora ali občutljive predele (npr. električni sestavni deli).

Obstaja nevarnost požara.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja B: nevarnost okvare motorja in sistema za zmanjšanje onesnaževanja.

Če je presežen maksimalni nivo olja, ne zaganjajte vozila, ampak se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo.