Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem glede na vozilo ustavi motor (pripravljenost), ko se vozilo ustavi ali se premika zelo počasi (prometni zamašek, semafor itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo se je odpravilo od tam kjer je bilo parkirano.

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- Je zavorni pedal dovolj močno pritisnjen;

Odvisno od vozila, če opozorilna lučka utripa in se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite zavorni pedal«, to nakazuje, da zavorni pedal ni dovolj pritisnjen;

in

- Pedal za plin ni pritisnjen;

in

- Ko je hitrost vozila približno eno sekundo enaka 0 ali, odvisno od vozila, takoj, ko je hitrost vozila pod približno 5 km/h.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti.

V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ).

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti) ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M;

ali

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava N in parkirna zavora je sproščena;

ali

- parkirna zavora je ponovno zategnjena, vključena je prestava P ali N z zategnjeno parkirno zavoro;

ali

- vključena je prestava R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen;

ali

- v ročnem načinu se vklopijo stikala za spreminjanje hitrosti.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti): OBVEZNO zaustavite motor ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

vklopljena je funkcija »AUTOHOLD« FUNKCIJA »AUTOHOLD«, zavorni pedal se lahko sprosti, stanje pripravljenosti motorja pa se lahko vzdržuje.

Za izhod iz stanja pripravljenosti motorja pritisnite pedal za plin, pri tem pa naj bo zavorni pedal sproščen.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

-...

Odvisno od vozila je na instrumentni plošči prikazana opozorilna lučka . Opozarja vas, da motor ne more biti v stanju pripravljenosti.

Kontrolna lučka se lahko prikaže na instrumentni plošči skupaj s sporočilom:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje baterije;

- »Prioriteta Termo-udobnost« za prednostno delovanje klimatske naprave;

- »Prednost motor v teku« za prednostno delovanje motorja.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Odvisno od vozila je na instrumentni plošči prikazana opozorilna lučka , ki vas obvesti o samodejnem ponovnem zagonu motorja.

Odvisno od vozila lahko opozorilno lučko spremlja sporočilo na instrumentni plošči:

- »Optimizacija polnjenja akumu.« za prednostno polnjenje baterije;

- »Prioriteta Termo-udobnost« za prednostno delovanje klimatske naprave;

- »Prednost motor v teku« za prednostno delovanje motorja.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti) ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Vključitev, izključitev funkcije

Pritisnite 1 za izklop funkcije. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop & Start izklopljen« in prižge se opozorilna lučka za zagon 1.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop & Start vklop«, stikalo 1 pa izgine.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Motnje delovanja

Ko se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop & Start« in se vklopi stikalo 1, to pomeni, da je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebna opomba: kadar je motor v stanju pripravljenosti, za samodejni ponovni zagon motorja pritisnite stikalo 1.

SPOZNAVANJE SISTEMA STOP & START