KONTROLNE LUČKE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prisotnost in delovanje teh lučk STA ODVISNA OD OPREMLJENOSTI VOZILA IN TRŽIŠČA.

Instrumentna plošča A

š Kontrolna lučka pozicijskih luči

á Kontrolna lučka dolgih luči

k Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

g Kontrolna lučka prednjih meglenk

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

c Kontrolna lučka levih smeroka-zov

b Kontrolna lučka desnih smerokazov

å SmerokazAirbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah. Če se lučka ne prižge ob vključitvi kontakta ali pa se prižge pri delujočem motorju, opozarja na napako v sistemu.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

M Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Lučka ugasne, ko motor steče. Kadar se prižge ali ostane prižgana, je treba čimprej napolniti posodo za gorivo.

® Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Vklopi se, ko vključite kontakt, izklopi pa se po približno 3 sekundah.

Prižge se istočasno z drugimi lučkami in/ali s sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

U Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

D Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ú Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

À Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo normalen, to ni vzrok vklopa opozorilne lučke.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev POSEBNOSTI VOZIL Z DIZELSKIM MOTORJEM

Opozorilna lučka nivoja reagenta in napake v sistemu za zmanjševanje izpušnih plinov POSODA ZA REAGENT

© Opozorilna lučka

Zasveti, ko vklopite kontakt, izklopi pa se po približno treh sekundah. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami in/ali sporočili na instrumentni plošči.

Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika pooblaščene servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila. Pri nekaterih izvedenkah vozil prižig te lučke spremlja še sporočilo na instrumentni plošči.

Ä Kontrolna lučka sistema za zmanjšanje onesnaževanja

Pri vozilih, ki so opremljena z lučko, se slednja prižge, ko vključite kontakt, nato pa ugasne.

- Če sveti neprekinjeno skupaj s kontrolno lučko ©, se čim prej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo;

- Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA

É Kontrolna lučka zagonskega segrevanja

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka označuje, da so vključene ogrevalne svečke. Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Ô Opozorilna lučka temperature hladilne tekočine

Ob vklopu kontakta ali zagonu motorja, ko je temperatura motorja prenizka, lahko zasveti modro.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku od eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in opozorilna lučka mora prenehati svetiti. Če ne, ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite nivo hladilne tekočine. NIVOJI, FILTRI.

Če je nivo normalen, to ni vzrok vklopa opozorilne lučke. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Pri vključenem kontaktu se ta lučka prižge, če ena od vrat niso dobro zaprta.

Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

x Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Ta lučka zasveti, ko vklopite kontakt, izklopi pa se po približno treh sekundah. Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS. Delovanje zaviranja bo običajno, sistem proti blokiranju pa bo onemogočen.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč FUNKCIJA STOP AND START

} Opozorilna lučka za zategnjeno ročno zavoro ROČNA ZAVORA

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI.

Opozorilna lučka za pomoč pri bočnem vetru SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

[\ Indikatorji spremembe prestave

Začne svetiti, ko je priporočljivo prestaviti v višjo prestavo (puščica kaže navzgor), ali nižjo prestavo (puščica kaže navzdol) NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Ó Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Prižge se, ko je potrebno pritisniti zavorni pedal ROBOTIZIRANI MENJALNIK.

Ð Kontrolna lučka omejevalnika hitrosti OMEJEVALNIK HITROSTI

Ï Opozorilna lučka regulatorja hitrosti REGULATOR HITROSTI

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

Kontrolna lučka za aktivno zaviranje v sili AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

Lučka načina ECO

Zasveti, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Opozorilna lučka digitalnega tahografa

Če se lučka prižge, opozarja na motnjo v sistemu. Glejte navodilo za vgrajeno opremo.

Opozorilna lučka za preveliko hitrost PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

Kontrolna lučka © pomeni, da morate čim prej obiskati predstavnika servisne mreže za svoje vozilo, do takrat pa vozite preudarno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb vozila.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Na prikazovalniku B

ß Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih VARNOSTNI PASOVI

¹ Sovoznikova Airbag OFF VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani